Doelstelling:
Stichting Backstage Pass heeft als doel het vergroten van diversiteit en inclusiviteit binnen de evenementensector, waaronder begrepen de kunst- en cultuursector en het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


De stichting dient het algemeen belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

· het organiseren van projecten

· het aangaan van samenwerking met andere organisaties en personen op het gebied van inclusiviteit en diversiteit

· het actief uitdragen van de doelstelling